Promocje
GEL BASE PREPARAT PŁYNNY 59ml - UZUPEŁNIENIE
GEL BASE PREPARAT PŁYNNY 59ml - UZUPEŁNIENIE

195,00 zł

Cena regularna: 205,00 zł

szt.
GELOUS BASE PREPARAT PŁYNNY 59ml - UZUPEŁNIENIE
GELOUS BASE PREPARAT PŁYNNY 59ml - UZUPEŁNIENIE

195,00 zł

Cena regularna: 205,00 zł

szt.
SEALER DRY PREPARAT PŁYNNY 59ml - UZUPEŁNIENIE
SEALER DRY PREPARAT PŁYNNY 59ml - UZUPEŁNIENIE

195,00 zł

Cena regularna: 205,00 zł

GEL TOP PREPARAT PŁYNNY 59ml - UZUPEŁNIENIE
GEL TOP PREPARAT PŁYNNY 59ml - UZUPEŁNIENIE

195,00 zł

Cena regularna: 205,00 zł

szt.
VITAMIN OIL PREPARAT PŁYNNY 59ml - UZUPEŁNIENIE
VITAMIN OIL PREPARAT PŁYNNY 59ml - UZUPEŁNIENIE

195,00 zł

Cena regularna: 205,00 zł

EA BOND PREPARAT PŁYNNY 59ml - UZUPEŁNIENIE
EA BOND PREPARAT PŁYNNY 59ml - UZUPEŁNIENIE

195,00 zł

Cena regularna: 205,00 zł

szt.
SenShine – Gel Base 59ml Uzupełnienie
SenShine – Gel Base 59ml Uzupełnienie

205,00 zł

Cena regularna: 215,00 zł

szt.
SenShine – Gel Top 59ml Uzupełnienie
SenShine – Gel Top 59ml Uzupełnienie

205,00 zł

Cena regularna: 215,00 zł

szt.
SenShine – Gelous Base 59ml Uzupełnienie
SenShine – Gelous Base 59ml Uzupełnienie

205,00 zł

Cena regularna: 215,00 zł

szt.
SenShine – Sealer Dry 59ml Uzupełnienie
SenShine – Sealer Dry 59ml Uzupełnienie

205,00 zł

Cena regularna: 215,00 zł

szt.
SNS Florida Pedi Pack (Pomarańczowy)
SNS Florida Pedi Pack (Pomarańczowy)

19,90 zł

Cena regularna: 25,00 zł

szt.
SNS Florida Pedi Pack (Różany)
SNS Florida Pedi Pack (Różany)

19,90 zł

Cena regularna: 25,00 zł

szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Polityka prywatności

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Sklepu https://snsmanicuretytanowy-polska.com.pl/.

Celem niniejszej Polityki prywatności jest zaprezentowanie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, zasad wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii w trakcie korzystania z Serwisu oraz usług świadczonych przez Administratora.

 

 1. Definicje

    Użyte w Polityce prywatności pojęcia mają następujące znaczenie:

 • Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO;
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy to strefa wolnego handlu i wspólny rynek, który obejmuje państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, za wyjątkiem Szwajcarii;
 • Pliki cookies – popularnie zwane ciasteczkami to dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w urządzeniach końcowych Użytkownika.
 • Polityka prywatności – niniejszy dokument regulujący zasady ochrony danych osobowych oraz zasad wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy prawo telekomunikacyjne.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych);
 • Serwis– strona internetowa pod adresem https://snsmanicuretytanowy-polska.com.pl/ oraz wszystkie jej podstrony, w tym wszelkie usługi świadczone w domenie tj. sklep, formularz kontaktowy, newsletter, formularz zamówienia;
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.);
 • Ustawa – prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.);

 

 1. Administrator

    Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO jest: Mademoiselle Izabella Wysocka z siedzibą w Bydgoszczy (85-201), ul.Graniczna 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 9531595025, email: snsbydgoszcz@wp.pl 

 

III. Współadministratorzy 

Współadministratorem Państwa danych osobowych jest:

 • Facebook Ireland Limited LTD, adres: 4 Grand Canal SQUare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, DO2X525, Ireland;

Współadministrowanie związane jest z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych, tj. Instagramu, Facebooka, których właścicielem jest Facebook Inc. Oprócz tego, w ramach Serwisu wykorzystywane są wtyczki społecznościowe kierujące do portali społecznościowych Facebook, Instagram, na których Administrator posiada profile o charakterze służbowym.

Szczegółowe informacje na temat fanpage na Facebooku, grupy na Facebooku, profilu na Instagramie lub LinkedIn oraz wtyczek społecznościowych zostały opisane w punkcie XIII Wykorzystywane narzędzia. 

Administrator zachęca do zapoznania się z postanowieniami polityki prywatności Współadministratora Facebook.

 

 1. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

    Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:

 1. na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:
 • zapisywania danych w plikach cookies, wykorzystywania plików cookies do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu;
 • wysłania newslettera (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne);
 • wysyłania ofert Administratora
 1. z uwagi na niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu:
 • przesłania oferty usług lub produktów Administratora;
 • wykonania usługi lub realizacji zawartej umowy.
 1. z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu:
 • zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, w tym tworzenia rejestrów i innej dokumentacji wynikającej z RODO;
 • wystawienia faktury, rachunku lub spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych, w tym w celach archiwalnych.
 1. prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:
 • zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu;
 • zarządzania Serwisem, w tym poprawy jego funkcjonalności i wydajności działania;
 • tworzenia baz danych;
 • obsługi konta w portalu Instagram pod nazwą „SNS Manicure Tytanowy Polska” i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych
 • obsługi strony internetowej (fanpage) w portalu Facebook pod nazwą „SNS Manicure Tytanowy Bydgoszcz” i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tego fanpage;
 • wysłania newslettera jako marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich;
 • prowadzenia badań i analiz Serwisu, między innymi pod kątem funkcjonalności i poprawy jego działania, a także satysfakcji z oferowanych usług i produktów;
 • kontaktowania się z Państwem, w szczególności przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć do wykazania faktów.

   Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych na portalach społecznościowych zostały omówione w punkcie XIII Wykorzystywane narzędzia.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

   Prowadzona przez Administratora działalność gospodarcza wspierana jest przez podmioty zewnętrzne, którym Administrator udostępnia Państwa dane osobowe.

   Odbiorcy danych:

 • Shoper S.A. , ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków - Podmiot zajmujący się obsługą Naszej strony internetowej, hostingiem oraz wystawianiem faktur;.
 • Bluemedia S.A. , ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot - Podmiot zapewniający i obsługujący system płatności i transakcji elektronicznych;
 • Furgonetka Sp.z.o.o. , Sp. k. , ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa - Podmiot zajmujący się usługami kurierskimi (DPD, InPost);
 • Facebook Ireland Limited LTD, 4 Grand Canal SQUare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, DO2X525, Ireland – podmiot zapewaniający platformę, na której znajdują się służbowy profil społecznościowy na platformie Instagram, strona internetowa (fanpage) oraz grupa internetowa na platformie Facebook;
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – podmiot zapewniający narzędzie zabezpieczające Serwis.

 

 1. Przekazanie danych osobowych do Państwa Trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej

Administrator współpracuje z podmiotami, które posiadają swoje siedziby na terenie EOG. Niemniej jednak z uwagi na korzystanie z usług podmiotów o zasięgu międzynarodowym takich jak Facebook Ireland Limited LTD, Google Ireland Limited oraz  ActiveCampaign może powodować, że Państwa dane osobowe będą przekazywane poza EOG lub do kraju, w którym obowiązują ograniczenia dla międzynarodowego przekazywania danych osobowych. W takiej sytuacji stosowane są mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w tym standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Unii Europejskiej.

Administrator zachęca do zapoznania się z postanowieniami polityk prywatności każdego z dostawców o zasięgu międzynarodowym: FacebookGoogle LLC.

 

VII. Ujawnienie danych osobowych

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy będzie to wynikać z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, w tym przekazanie do właściwych organów lub organów ścigania.

 

VIII. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności:

 • dane osobowe przetwarzane w związku z zapisem się na newsletter

przez okres funkcjonowania newslettera lub do czasy cofnięcia zgody. a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń;

 • dane osobowe przetwarzane w związku obsługą formularza kontaktowego

przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń;

 • pozostałe dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody

do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń;

 • dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie

przez okres rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym lub przez okres realizacji umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa;

 • dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora

do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO;

 • dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych

przez okres wymagany przepisami prawa (m.in prawa podatkowego, rachunkowego, RODO);

 • dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych

w tym korzystaniem z funkcjonalności aplikacji Facebook, Instagram– przez okres istnienia stron firmowych, grup lub kont na danym portalu społecznościowym;

 • dane osobowe przetwarzane w celach analitycznych oraz w związku z administrowaniem stroną internetową

 będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności tychże danych;

 • dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami do upływu okresu przedawnienia.

 

 1. Państwa uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
 • Prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Prawo do wycofania zgody, na podstawie której Administrator przetwarza Państwa dane osobowe. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał przed wycofaniem zgody. W niektórych przypadkach Państwa dane osobowe mogą nie zostać w całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami prawa lub w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

Państwa uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji swoich praw możesz zwrócić się do Administratora poprzez adres: snsbydgoszcz@wp.pl wskazując zakres swoich żądań.

 1. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie pewnych danych osobowych może jednak skutkować brakiem możliwości skorzystania z danej funkcjonalności Serwisu, zawarcia umowy lub niemożliwością wykonania usługi.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Administrator analizuje dane osobowe subskrybentów newslettera, historię przeglądania Serwisu, historię transakcji dokonywanych przez Sklep w ramach Serwisu, historię aktywności na swoich profilach i grupach w social mediach na platformach Instagram, Facebook. Przedmiotowa analiza ta jest podejmowana w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawcy danych usług, np. dostawca newslettera, właściciel platformy Instagram. Analiza danych nie będzie jednak wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację, w tym państwa prawa lub wolności. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez Administratora preferencji odbiorców w celu dostosowania do tych preferencji tworzonych przez Administratora treści, ofert lub komunikatów. Administrator może kierować do Państwa dedykowane i spersonalizowane oferty za pośrednictwem zindywidualizowanej korespondencji e-mailowej, pocztowej lub internetowej na własnych lub zewnętrznych kanałach komunikacji.

Niemniej jednak Administrator informuje, że mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec profilowania, które mogłoby mieć to wpływ na Państwa prawa i obowiązki.

 

XII. Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz zewnętrzne pliki cookies, które są wykorzystywane w celu:

 • prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w tym usprawnienia jej nawigacji,
 • zapamiętania preferencji dotyczących ustawień użytkownika,
 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz zarządzania Serwisem,
 • badań statystycznych i analitycznych,
 • łączenia z portalami społecznościowymi,
 • prowadzenia kampanii marketingowych,
 • prawidłowego funkcjonowania e-sklepu, w tym porzuconych koszyków. 

Podczas pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klikając w przycisk „Wyrażam zgodę”, wyrażają Państwo zgodę na użycie plików cookies, chyba że później postanowią je Państwo wyłączyć. Mają Państwo również możliwość niewyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies – klikając w przycisk „Nie wyrażam zgody”. W takiej sytuacji wykorzystywane będą wyłącznie pliki cookies własne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. 

Mają Państwo możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies. Niestety może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Mogą Państwo również korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookies zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki.

W poniżej umieszczonych linkach zawarte są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Chrome   Firefox   Internet Explorer     Opera

Co więcej, mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych przez plik cookie za pośrednictwem Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki: wtyczka.

Jeśli będą Państwo korzystać z Serwisu bez zmiany w swojej przeglądarce internetowej, to Serwis będzie wykorzystywać pliki cookies w wymienionych celach.

Ponieważ pliki cookies stosowane są również do zapamiętywania Państwa preferencji dotyczących plików cookies, należy mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami ustawień, w szczególności:      

 • w przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików cookies na urządzeniu końcowym, może nie być możliwe korzystanie z jej funkcjonalności, a część treści może być niewidoczna;
 • przypadku użycia innego urządzenia końcowego, profilu na komputerze lub przeglądarki  internetowej niezbędne będzie ponowne określenie swoich preferencji w zakresie plików cookies.

Konsekwencją zaakceptowania plików cookies jest to, że w pamięci wykorzystywanego przez Państwa urządzenia np. tabletu, komputera czy telefonu zostanie utrwalona informacja pochodząca od dostawcy danej usługi, nad którą nie będą Państwo mieli kontroli.

 

XIII. Wykorzystywane narzędzia

Administrator wykorzystuje poniższe narzędzia w celu usprawnienia swojej działalności gospodarczej, w tym stworzonego przez siebie Serwisu:

 • Formularz kontaktowy 

W Serwisie został udostępniony formularz kontaktowy. W celu skorzystania z formularza kontaktowego zobowiązani są Państwo do podania adresu e-mail, temat wiadomości oraz dane podane w treści wiadomości. Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Państwem. W ramach wykorzystywania formularza kontaktowego Administrator zbiera również dane osobowe w postaci adres IP oraz podpis Państwa przeglądarki. Powyższe dane osobowe są niezbędne w związku z wykorzystywanymi w Serwisie zabezpieczeniami, które pomagają między innymi przy wykrywaniu spamu.

 • Formularz zamówienia w Sklepie

Składając zamówienie w Sklepie dostępnym w Serwisie muszą Państwo podać określone dane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie w celu realizacji zamówienia, zawarcia Umowy, a także w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń. Są to głównie: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania lub siedziba firmy, ewentualnie adres do doręczeń, adres e-mail. 

 • Social media – fanpage na Facebooku, grupa na Facebook, profil na Instagramie,

Państwa dane osobowe podawane na Fanpage na Facebook lub Instagram będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage Facebook/Instagramem, komunikowania się z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, wchodzenia w interakcje, informowania o organizowanych wydarzeniach, ciekawych informacjach, usługach i produktach oferowanych przez Administratora, tworzenia społeczności Fanpage/grupie na Facebook/Instagrama.

Podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda. Dobrowolnie decydują się Państwo się polubienie/obserwowanie/ wchodzenie w interakcje na profilu/ stronie/grupie w danym portalu społecznościowym. Zasady panujące na fanpage są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook czy Instagram wynikają z regulaminów firmy Facebook (Współadministratora). W każdej chwili mogą Państwo przestać obserwować, a nawet zablokować profil Administratora stworzony na Fanpage/Instagram. Z uwagi na specyfikę wykorzystywanych przez Administratora platform wyłącznie skorzystanie z opcji „zablokuj użytkownika” spowoduje, że nie będą wyświetlane Państwu żadne treści tworzone przez Administratora. W pozostałym zakresie treści dostępne na danej platformie społecznościowej mają charakter powszechny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administrator przetwarza Państwa ogólnodostępne dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczane są na Państwa profilach i oznaczone publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook/Instagram i na warunkach zawartych w jego regulaminach.

 • Wtyczki społecznościowe  

Serwis wykorzystuje wtyczki kierujące do portali społecznościowych Facebook, Instagram oraz wtyczek umożliwiających udostępnienie treści w tych serwisach społecznościowych, w szczególności „Udostępnij”. Przedmiotowe wtyczki są oznaczono logo danego serwisu społecznościowego.

Dane są przesyłane do portali społecznościowych tylko wtedy, gdy Państwo aktywnie klikniecie w odpowiedni przycisk wtyczki. Po naciśnięciu w ikonę wtyczki przeglądarka internetowa rozpocznie połączenie z serwerami danego portalu społecznościowego, a Państwo zostaną przekierowani do strony zewnętrznego dostawcy usługi, czyli właściciela danego serwisu społecznościowego. Państwa przeglądarka internetowa nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami tychże serwisów społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookies. Od momentu kliknięcia w daną wtyczkę, Państwa dane osobowe są przetwarzane na danym portalu społecznościowym, a właściciel portalu społecznościowego staje się współadministratorem Państwa danych osobowych. Więcej na temat współadministratorów opisano w punkcie III Polityki prywatności. Administrator informuje, że od momentu aktywnego kliknięcia przez Państwa w przycisk wtyczki, Administrator nie ma wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez dany portal społecznościowy.

Dane są przesyłane niezależnie od faktu czy posiadają Państwo konto w danym portalu społecznościowym lub czy są Państwo zalogowani. W przypadku, gdy są Państwo zalogowani na danej platformie społecznościowej (np. Instagram), to zebrane dane osobowe będą bezpośrednio przypisane do wykorzystywanego przez Państwa konta (profilu).

W celu uzyskania więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych osobowych, w tym zasad ich przetwarzania przez dostawcę danego portalu należy zapoznać się z politykami prywatności tychże dostawców:

Facebook 

 • Narzędzia analityczne

W ramach serwisu Administrator wykorzystuje Google Analytics poprzez Google Tag Manager w celu analizy statystyk.

Administrator wykorzystuje także dostępne na profilach społecznościowych tj. Instagram, Facebook dane statystyczne udostępniane przez właścicieli tychże portali. 

 • Newsletter

Administrator przetwarza dane osobowe swoich subskrybentów w postaci adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania newslettera. W celu dodania Państwa adresu e-mail do listy subskrybentów zostaną Państwo poproszeni o potwierdzenie zapisu. Potwierdzenie zapisu spowoduje dodanie do bazy danych listy mailingowej newslettera.

Subskrypcja newslettera oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wysyłanie do informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Potwierdzając zapis na newsletter wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, a także przekazywania informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy – prawo telekomunikacyjne. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do wysyłki newslettera.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności.

System mailingowy wykorzystywany przez Administratora do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane przez Państwa działania związane z przesyłanymi do Państwa wiadomościami e-mail, w tym datę i godzinę otwarcia wiadomości, kliknięcie w linki umieszczone w wiadomości, moment wypisania się itd.

Administrator używa usług ActiveCampaign do zarządzania listą subskrybentów marketingu e-mailowego i do wysyłania wiadomości e-mail do subskrybentów. ActiveCampaign jest zewnętrznym dostawcą, który może gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe przy użyciu standardowych technologii branżowych, aby pomóc Administratorowi monitorować i ulepszać newsletter. W związku z wykonywaniem usług ActiveCampaign Administrator wykorzystuje pliki cookies, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne i podobne technologie śledzenia. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania danych dostępne jest w  polityce prywatności ActiveCampaign.

 • Logi serwera

Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. tj. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwę użytkownika podawaną w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, informacje o przeglądarce użytkownika, język, godziny dostępu oraz adres, strony, z której użytkownik został przekierowany, informacje o przeglądarce internetowej czy systemie informacyjnym, z którego korzystasz. Dane, o których mowa powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu, lecz są wykorzystywane wyłącznie jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do Państwa identyfikacji.

XIV. Zmiany w Polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo zmieniana. Najnowsza wersja przedmiotowego dokumentu jest publikowana w Serwisie.

Przyczyną zmian dokumentu mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, czy rozwój Serwisu. Wszelkie zmiany wprowadzane przez Administratora do Polityki prywatności w przyszłości będą publikowane i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość. Administrator zaleca każdorazowo przeglądanie polityki prywatności przed podjęciem jakichkolwiek działań w Serwisie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl